Lapinlahden kuntasektorin luottamusmiesvaalit

ILMOITUS SUPERIN LUOTTAMUSMIESVAALEISTA LAPINLAHDEN KUNNASSA

 
Kunnassa on avoinna 1 pääluottamusmiehen paikka. Pääluottamusmiehille valitaan myös varapääluottamusmies. 
 
 Vaalikelpoisuus ja äänioikeus:
 Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat ne SuPerin varsinaiset jäsenet, jotka ovat vaalien alkaessa kyseisen kunnan palveluksessa. Vaalikelpoisuus ja äänioikeus perustuvat jäsenrekisterissä oleviin jäsentietoihin. Jäsen on aina itse vastuussa jäsentietojensa oikeellisuudesta. 
 
Vaalien ehdokasasettelu käynnistyy 13.10.2023 ja päättyy 27.10.2023. 
Pääluottamusmiesehdokkaaksi asetutaan ehdokasasiakirjalla, joka toimitetaan joko kirjallisesti ammattiosaston puheenjohtajalle tai skannattuna sähköisesti ammattiosaston sähköpostiin super531@superliitto.fi. Ehdokasasiakirja on löydettävissä: www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit Ehdolle asetutaan pääluottamusmieheksi. Ehdolle ei voi asettua pelkästään varapääluottamusmieheksi. 
 
Äänestysaika on 2.11.2023 klo 00:15 – 12.11.2023 klo 16:00. 
Äänioikeutetut saavat äänestyslinkin sähköpostiinsa. 
 
Luottamusmieheksi ilmoittaudutaan omalle ammattiosastolle. Ilmoittautumislomake löytyy: www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit Lisätietoja saa super531@superliitto.fi tai osoitteesta www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit. 
 
Sanna Tuovinen  vaalilautakunnan puheenjohtaja
Eeva Ahokivi vaalilautakunnan sihteeri